Bibelordet

Många följde med honom, och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Matteus 12:15-16

Dagens tanke:

Det ligger något motsägelsefullt i detta. Var inte alla dessa helandemirakler den bästa PR Jesus kunde få? Botade han verkligen bara för den sjukes skull, inte för att bättra på sin egen image?

Bra långt från väckelsehistoriens alla mirakelshower i så fall.

Tidigare bibelord

Dagens poddar