Bibelordet

Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda. Det ger hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben.

Ordspråksboken 3:7-8

Dagens tanke:

Det är ganska tröttsamt att gå omkring och tro sig veta bäst i alla lägen. Däremot finns det faktiskt belägg för att det är hälsosamt att “frukta Herren och fly det onda”.

När allt kommer omkring kan det väl inte skada att testa?

Tidigare bibelord

Dagens poddar