Bibelordet

Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Matteusevangeliet 21:9

Dagens tanke:

Innan du ger någon ditt stöd: fråga i vems namn han kommer. Sitt eget? De rikas och mäktigas? Bara den som kommer i Herrens namn, han som står på de fattigas och maktlösas sida, förtjänar vår hyllning och vårt stöd.

Tidigare bibelord

Dagens poddar