Bibelordet

Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.

Lukasevangeliet 21:36

Dagens tanke:

Att stå upprätt inför Gud – vilken tanke! Öga mot öga, som en jämlike! Det kräver förstås vaken uppmärksamhet, förmåga att urskilja det som är destruktivt och kraft att vända det ryggen.

Herre, förbarma dig över oss!

Tidigare bibelord

Dagens poddar