Bibelordet

Bevara omdöme och klokhet, min son, släpp dem inte ur sikte. De skall skänka dig liv och bli ett smycke för din hals.

Ordspråksboken 3:21-22

Dagens tanke:

Kvalitéer som omdöme och klokhet verkar vara färskvara, just när man känner sig som mest briljant så gör man bort sig. Att bevara dem och leva i dem kräver både medveten ansträngning och det som brukar kallas trons vila i förtröstan på Skaparens omsorg.

Tidigare bibelord

Dagens poddar