Bibelordet

Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre.

Romarbrevet 10:12

Dagens tanke:

Detta har visat sig svårsmält för såväl Jesusföljare som Jesuskritiker genom årtusenden. Men om det inte funnits en envis liten skara som framhärdat i övertygelsen om allas lika värde är det frågan om mänskligheten hade överlevt. Egoism är självdestruktiv.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar