Bibelordet

Sedan sade Herren: Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan!

2 Mosebok 33:21

Dagens tanke:

Här talar alltså själve Skaparen till en liten människa! Vad säger han? Det finns en plats för dig bredvid mig. Och du får stå upprätt! Tanken svindlar!

Tidigare bibelord

Dagens poddar