Bibelordet

Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat.

Psaltaren 25:6

Dagens tanke:

Låter det inte lite näsvist att skriva Gud på näsan vad han ska tänka på? Som om Gud skulle glömma att han är god?

Kanske behöver vi mest påminna oss själva.

Detta visar i alla fall att Gud också tål vår enfaldiga näsvishet, född ur förtvivlan.

Tidigare bibelord

Dagens poddar