Bibelordet

Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.

Psaltaren 25:8

Dagens tanke:

Vilken utmärkt programförklaring för allt från föräldraskap till kriminalvård! Den som visar sig pålitlig och god skapar möjligheter att visa syndare vägen. Och det utesluter ju varken stränghet eller straff.

Tidigare bibelord

Dagens poddar