Bibelordet

Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.

1 Korinthierbrevet 13:2

Dagens tanke:

Om någon vill demonstrera sin stora tro ska man dra öronen åt sig. Tro är inget att stoltsera med.

Men i kärlekens mylla kan tron slå rot och växa så att de berg vår fruktan skapat tvingas bort, även om det kan kräva både tid och tillit.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar