Bibelordet

Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.

1 Korinthierbrevet 13:2

Dagens tanke:

Om någon vill demonstrera sin stora tro ska man dra öronen åt sig. Tro är inget att stoltsera med.

Men i kärlekens mylla kan tron slå rot och växa så att de berg vår fruktan skapat tvingas bort, även om det kan kräva både tid och tillit.

Tidigare bibelord

Dagens poddar