Bibelordet

Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud.

Romarbrevet 8:3

Dagens tanke:

Som vi kämpar för att leva upp till ett eller annat regelverk för att bevisa vår godhet!

Men om Gud redan har uppfyllt all rättfärdighet för vår räkning borde vi väl i stället ägna oss åt att kanalisera hans godhet till kämpande medmänniskor?

Tidigare bibelord

Dagens poddar