Bibelordet

Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Johannesevangeliet 3:3

Dagens tanke:

När vi ser på världens galenskap och vår egen belägenhet är det väl begripligt att uppgivet vilja rensa bordet och starta om från scratch. Just detta erbjuder alltså Jesus – en drastiskt ny utgångspunkt, oberoende av begångna misstag och världens dårskap.

Tidigare bibelord

Dagens poddar