Bibelordet

Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.

Johannesevangeliet 3:6

Dagens tanke:

Att födas in i världen är att tvingas in under “köttets” villkor. Det är mirakulöst, underbart – och skrämmande.

Men människan är mer än kött. Hon är ande och kan välja att kommunicera med Guds ande.

När det sker föds nytt liv.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar