Bibelordet

De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full, men de ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava.

Ordspråksboken 4:18

Dagens tanke:

Den som har bestämt sig för att i varje läge försöka handla rätt tränar sig på att “gå mot ljuset” även om hon snubblar ibland. Men den som saknar grundläggande riktning och mål kan ju heller inte veta om hon är på rätt väg.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar