18 maj 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Vem var Maria Magdalena?

– Maria från Magdala blev huvudvittne till Jesu uppståndelse och kallades senare ”apostlarnas apostel”, men hon var absolut inte gift med Jesus. Det säger Inga-Märtha Ericsson, bibellärare vid CredoAkademin i Stock-holm, som har studerat kvinnor i Nya testamentet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar