03 augusti 2021

En tidning på kristen grundBilagor

Hjälp i ångesten

Vi måste inte ta ambulansen till akuten på en gång när vi upplever ångest. Vi behöver kanske inte genast psykofarmaka. ”Första hjälpen” kan finnas på nära håll.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar