03 mars 2021

En tidning på kristen grundBilagor

En bra jobbmerit: Jag är pappa

Föräldrar, sträck på er! Den tid du tillbringar tillsammans med dina barn hjälper dig att utveckla egenskaper som du har stor nytta av på jobbet. Det har Joakim Ströberg tagit vara på.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar