24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Blandade reaktioner på Ekmans föredrag

Ulf Ekmans föredrag har väckt starka känslor. Vissa katoliker och svenskkyrkliga har hyllat det som ett viktigt steg i rätt riktning. Andra är chockade över Ulf Ekmans teologiska utveckling.

Förkunnaren Torsten Åhman är en av dem som reagerat på Ulf Ekmans föredrag, speciellt på sättet som Petrusämbetet där lyfts fram.

- Han menar ju uppenbart att påvedömet instituerades av Jesus själv och att det är en Guds uppenbarelse att kyrkan ska se ut ungefär som den katolska kyrkan gör. Det är en tanke som jag tror känns främmande för många i svensk väckelsetradition.

Vad tycker du att det största problemet är med dessa tankar?

- Jag är inte säker på att stora delar av svensk kristenhet är redo att inordna sig under påven. Ämbetstänkande hindrar inte heller splittringar och maktstrider på något sätt, inte heller kan vi säga att det skapar någon direkt förnyelse.

Daniel Nilsson, tidigare generalsekreterare för Bibeln idag, har under en längre tid kritiserat Ulf Ekmans teologiska utveckling, som han menar rör sig i en tydligt katolsk riktning.

- Ulf Ekman vill införa en hierarkisk ordning med ett läroämbete i toppen. Men det kommer att åstadkomma splittring, för en stor del av de evangelikala kommer inte att följa med honom till Rom. Detta är en sorglig och riskabel utveckling, säger han.

Men är det inte bra att göra upp med vanföreställningar om de historiska kyrkorna och kanske förstå varandra bättre?

- Jo, det tycker jag är väldigt bra. Jag är helt för gemenskaps-ekumenik och att förstå varandra. Men Ulf vill att vi ska ge upp evangelikala grundvärderingar, och en sådan ekumenik kan vi inte ställa upp på, säger han.

Det finns dock många som uppfattat föredraget mycket positivt. En person som arbetar för en större enhet mellan kyrkorna är Caesarius Cavallin, som är abbot i svenskkyrkliga Östanbäcks kloster. I ett mejl till Dagen beskriver han Ulf Ekmans bejakande av biskopsämbetet som historiskt då det kommer från ett radikalt frikyrkohåll.

Även Håkan Sunnliden, präst i Svenska kyrkan, menar att ämbetssynen tidigare varit ett hinder för ekumeniken med Livets ord och frikyrkan.

- Jag tror Ulf Ekman har rätt i att när väckelserörelser mognar, så måste man söka sig till och förena sig med den allmänneliga tron. Detta kan leda till ett närmande mellan kyrkor och det skulle vara fantastiskt om Gemensam framtid, Livets ord, Svenska kyrkan och alla andra kyrkor skulle kunna mötas i den gemensamma tron, säger han.

Den katolske biskopen Anders Arborelius deltog även han i seminariet. Han tycker att Ulf Ekman visade en stor öppenhet inför läroämbetet med sitt föredrag.

- Det var flera av föredragshållarna som gjorde det. Men man ska inte heller dra för stora växlar av det, det är inte säkert att de helt accepterar den katolska synen, säger han.

Är det viktigt att andra kyrkor erkänner påven?

- Det är ett viktigt steg. Samtidigt måste man ha förståelse för att det inte är så lätt, och att kyrkorna har olika syn.

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar