Dagen förklarar

Vad är tungotal? Pastorn förklarar

Tungotal - rena galenskapen för någon. Ett självklart bönespråk för en annan. Alla kristna har hört talas om det – men alla vet inte exakt hur det fungerar, och långt ifrån alla talar det. Pastorn Ingemar Andersson förklarar vad tungotal är.

Tungotal, eller tungomålstalande är ett bönespråk. I Bibeln säger Jesus att tungotalet är ett tecken från Gud som ska ges till den som tror på evangeliet om att Jesus är Guds son. (Markusevangeliet 16:17)

För en själv och omgivningen är tungotal ofta obegripligt, och kan låta som ett rabblande av ord. Men vissa har gåvan att uttyda, alltså att förstå, och kunna översätta tungotal - sitt eget eller andras.

I dag brukar man prata om att det finns två olika former av tungotal.

– Den ena formen av tungotal är språk som inte är känt som ett "vanligt" språk, utan ett så kallat bönespråk som bara Gud förstår.

– Det andra tungotalet bygger på att man plötsligt kan tala ett befintligt språk, men ett språk som man inte själv förstår eller medvetet behärskar. Ungefär så som lärjungarna fick uppleva Anden den första pingstdagen i Apostlagärningarna 2.

När Jesus lärjungar tar emot den helige Ande i Apostlagärningarna 2 börjar de plötsligt tala för dem helt okända språk, men tillfälliga besökare i staden som råkar höra dem känner igen sina egna språk.

Unge­fär som att man själv skulle befinna sig som turist i Peking och plötsligt höra någon predika om Jesus på klockren svenska.

Ingemar Andersson.­

Kan man ”lära upp” förmågan att tala i tungor?

– Här finns det också två skolor, säger Ingemar. Den ena säger att tungotalet är något som plötsligt bara ”kommer över dig”.

Den teorin bygger på att tungotalet bara finns där en dag, som ett helt språk med många olika ord.

– Den andra skolan lär att vi kan samarbeta med Gud. Att man måste våga börja tala ut de ord man har inom sig, trots att det är ord du inte känner igen. Att man ska våga tro att det är Gud som har gett dig de här orden, säger Ingemar.

Det handlar om att ta ett steg i tro. Att våga släppa kontrollen till Gud, menar han.

– Precis som med alla andra språk tror jag att vi måste praktisera tungotalet för att lära oss. Det kan också gå lättare i en atmosfär där fler ber i tungor samtidigt, säger Ingemar Andersson.

Tala i tungor så att andra hör

De flesta som talar i tungor brukar vara överens om att tungotalet är ett viktigt sätt att uttrycka sin kärlek till Gud som når bortom språkets begränsningar.

– Tungotalet så som det sedan beskrivs i Bibeln är först och främst till för att bygga upp enskilda personer. Om du inte har någon som har gåvan att tolka, eller översätta ditt tungotal åt andra som hör på, så bör du heller inte använda det offentligt i gudstjänsten menar Paulus i Bibeln, säger pastor Ingemar Andersson.

Högljutt tungotal (att tala det högt så att andra hör) var trots det ett ganska vanligt inslag i karismatiska svenska gudstjänster i Sverige under 1960- och 1970-talen, och även när trosrörelsen växte i Sverige under 1980-talet.

I dag är inte offentligt tungotal lika vanligt.

– Kanske blev det en reaktion på att det förekommit lite för mycket i vissa kretsar, menar Ingemar.

---

Artikelserie: Dagen förklarar de andliga gåvorna

I Bibeln skriver Paulus skriver om Andens gåvor. I den här artikelserien har vi valt att titta närmare på gåvorna i 1 Korinthierbrevet 12:8–11

  • Vishetens gåva
  • Kunskapens gåva
  • Trons gåva
  • Helandets gåva
  • Gåvan att göra under
  • Profetians gåva
  • Gåvan att skilja mellan andar
  • Tungotalets gåva
  • Gåvan att tolka tungotal

---