Daniel Norburg vald till missionsdirektor

Daniel Norburg valdes på fredagen till ny missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!