27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Brandmyndigheten stoppar inte Nyhemsveckans tält

Det har från såväl talarstolen i Nyhemskonferensen som i Nya Dagen framförts påståendet att brandmyndigheten om ett år ”sätter stopp” för det nuvarande tältet. Detta är felaktigt! Som tidigare år gäller fortfarande möjligheten att till SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, få test utfört på befintlig tältduk.Brandmyndigheten i Mullsjö kommer att godkänna tältet under den tid som testresultatet anger. Räddningschefen har vidare till Betaniaförsamlingens ledning angett möjligheten att utreda ett så kallat ”tekniskt byte”. Detta för att under en övergångsperiod kunna nyttja tältet om och när framtida testresultatet mot förmodan inte blir helt godkänt.Att som ett tungt och enda argument använda brandmyndighetens stopp när pingströrelsen vill planera ny anläggning i Nyhem upprör mig. Ur kommunal synvinkel tycker jag det vore spännande med en ny konferensbyggnad på Nyhem med möjlighet att till Mullsjö få andra stora evenemang. Personligen kan jag dock tycka, liksom en av de intervjuade personerna i fredagens tidning, att det vore naturligt att samordna tält med pingströrelsens andra stora konferens Lapplandsveckan.

Fler artiklar från Debatt