27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nej till en polisstat

Att poliser utan särskild beväpning i Göteborg ställdes upp för att möta en mobb, utan hämningar och försedda med livsfarliga tillhyggen, fick nog många tv-tittare att efterlysa skyddsanordningar av mer militärt slag. Ett sådant förslag kommer nu också, från chefen för Utrikespolitiska Institutet, broderskaparen Anders Mellbourn. I en debattartikel i DN efterlyser han en europeisk yrkesmilitär och en utökad underrättelsetjänst med huvudsaklig uppgift att bekämpa terrorgrupper som de i Göteborg.De föreslagna åtgärderna kan vid första påseende låta rimliga eller av omständigheterna framtvingade. Men en närmare eftertanke ger vid handen att de rymmer mycket stora risker. Steget blir inte långt till en total europeisk kontroll- och polismakt. Det måste finnas andra vägar att gå, till exempel bättre polisutrustning och ett större förutseende.Allt fler europeiska politiker ifrågasätter också om passfriheten inom EU var av godo. Hade vi haft kvar kontrollen över resande, hade Sverige haft en bättre bild över vilka aktivister som kom till Göteborg och andra länder på motsvarande sätt kunnat veta vilka skandinaver som deltog i upploppen till exempel i Nice och Prag. Det hade effektivt underlättat polisens möjlighet att gardera sig.

Fler artiklar från Debatt