09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stora tankar behöver inte mycket plats

Det kommer många reaktioner på Nya Dagens debattsidor. Privat får jag ofta kommentarer från både gamla vänner och nya bekantskaper. En sak är klar – debatten i denna tidning är ett vanligt samtalsämne bland våra läsare.Många berömmer. Andra kritiserar. Den vanligaste kritiken jag hör är denna: ”Måste man skriva så l å n g t?”Nej, svarar jag, det måste man inte. Men många gör det i tron att stora tankar alltid kräver mycket plats. Vilket är en missuppfattning. Det påpekar jag, och då kortar man några meningar och säger sedan, att kortare än så här går det inte att skriva om läsarna ska fatta. Vilket förstås är fel, för läsare som tröttnar halvvägs i en text fattar i bästa fall hälften, i sämsta fall ingenting.Jesu bergspredikan med dess revolutionerande kärleksbudskap omfattar tre kapitel i Matteus evangelium. Hitler behövde drygt 600 sidor när han i Mein Kampf lade ut texten om sin tarvliga och torftiga människosyn.Vem tänkte störst? Vems tankar har betytt mest för mänskligheten?Naturligtvis går det inte att generalisera – ibland måste en skribent få lite extra plats. Men då gäller det att texten är intressant, från början till slut. I annat fall är den en förolämpning av läsaren, vars tid tas i anspråk.Så – helt kort förstås – några råd till den som vill få sin artikel publicerad:Tänk först och skriv sedan. Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta.Krångla inte till det. ”Write to express, not to impress” lyder ett bra skrivtips. Alltså, skriv för att kommunicera, inte för att imponera.Avsluta artikeln när den är slut. Punkt på rätt ställe kan vara lika befriande som ett rätt placerat amen i kyrkan.Lägg ned tid på argumenteringen – men också på den språkliga formen. Den är viktig.Författaren Ernest Hemingway omarbetade slutkapitalet i en av sina böcker trettiosex gånger, eller om det var trettionio. Hans vänner frågade varför. Hemingway svarade: ”För att få rätt ord på rätt plats”.När man får rätt ord på rätt plats, då blir texten läsvärd. Och då brukar, fantastiskt nog, punkt komma där det ska vara punkt och inte komma.Själv sätter jag punkt för denna gång med ett citat från Ordspråksboken:”Gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas i rättan tid”.

Fler artiklar från Debatt