06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Devalverad sexualitet

Sexualiteten är så nära gudomlig skaparkraft en människa kan komma. Den har en funktion i livets tjänst, och den är en glädjekälla för människan. Men allt vackert i den här världen riskerar att förfulas, förfalskas och förbrukas i förnedrande syfte. Så även sexualiteten.I den västerländska kulturkrets vi tillhör innebar den senare hälften av 1900-talet en revolution på sexualitetens område. Pendeln svängde då med obönhörlig kraft från den ena ytterligheten till den andra. Från viktoriansk prydhet och dubbelmoral, där allt som hade med sexualitet att göra omgärdades med hysch-hysch, till en hämningslös exploatering av sexualiteten. Den ansvarsbefriades och tog plats i konsumtionssamhällets skyltfönster. Den reducerades till en lust- och prisfråga.Pornografin som undansmusslade tidningar med lättklädda damer ersattes av en tv-flod med utfläkta kvinnor, gärna utsatta för våld och sadism. Den vräkte sig oblygt rätt in i Svenssons vardagsrum.Den fria sexualiteten, det vill säga den som inte var knuten till ansvarsfulla relationer, skulle göra människan lycklig. Så var det tänkt. Så blev det inte. Ty den var inte fri. Och den befriade inte. Den nya sexualsynen gjorde i stället människan till objekt och handelsvara. Starka kommersiella krafter tog över paradisdrömmen och etablerade ett erotiskt tivoli som i slutänden knappast roar någon annan än den som står i kassan.I går presenterade Arbetslivsinstitutet en rapport om språkbruk och sexuella beteenden i landets skolor. Det är ingen uppmuntrande läsning. Men inte heller någon oväntad sådan. Ty på sådd kommer skörd.Grova svordomar och hånfulla könsord haglar, beteendet har blivit aggressivare de senaste tio åren, stämningen tuffare. Sju av tio gymnasietjejer har under läsåret blivit utsatta för kränkningar med sexuell anknytning. Det kan vara allt från att bli kallad ”hora” och utsatt för förnedrande ryktesspridning till oönskat tafsande.Och eleverna själva uppfattar inte det här som skämt, utan som kränkande och förnedrande allvar. När de i enkätform ska ge sin syn på lämpliga åtgärder kräver många tydliga regler, att någon säger ifrån. Men det vuxensamhälle som öppnat dammluckorna har inte lika lätt för att stänga dem.En av pojkarna i undersökningen svarar: ”Man bör ju kanske vid tidig ålder få lära sig hur man ska behandla varandra.” Det är ingen dum idé. Vad som behövs är en grundläggande attitydförändring som utgår från människans okränkbara värde, och människors lika värde. Utifrån detta bör hem och skola lära barnen att behandla varandra med respekt.Den fria sexualitetens profeter har skapat ett intolerant klimat, där respekten för människan – och respekten för sexualiteten – sitter trångt. C. L.K. Aqurette, frilansskribent som själv tillhör den homosexuella kulturen, försvarade i en debattartikel i Nya Dagen (7 augusti) människor med en ”konservativ” sexualsyn som ständigt avhånas av opinionsbildare med en hög bekännelse till tolerans och mångfald.Det var modigt gjort. Han blir säkert tagen i örat av RFSL. Men förhoppningsvis är Aqurettes röst ett tecken på besinning.De sexuella trakasserierna i skolvärlden visar att denna besinnig behövs. Återställ respekten för människovärdet så får sexualiteten rätt plats. Och respektera och högakta sexualiteten, så slipper människor bli kränkta.

Fler artiklar från Debatt