18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Farlig gråzon

När ett politiskt parti börjar betrakta det egna maktinnehavet som en demokratisk normalitet uppstår farliga gråzoner. Också omgivningen kan fastna i ett vanetänkande där man tar för givet att ett visst parti alltid ska utöva dominerande kontroll över politiska beslut, offentliga tillsättningar och centrala samhällsfunktioner. Att år ut och år in tvingas reagera på andra och aldrig få fullfölja egna idéer till genomförande kan skapa mentala låsningar hos oppositionen som på sikt hämmar en konstruktiv debatt.Göteborgs-Posten (lib)

Bättre förr

Europaunionen omger sig med tullar som det lilla frihandelsvänliga Sverige inte hade före sitt medlemskap. Sverige var mer inflätat i den globala ekonomin före EU-medlem-skapet än vad Sverige är i dag. Unionen bygger en gemensam försvarspolitik och skaffar sig en valuta som somliga hoppas ska mäta sig med stormaktsdollarn. Det är svårt att se det internationalistiska i detta. I själva verket kan man med betydligt bättre argument hävda att euron är ett redskap för att bygga en ny, jättelik nationalstat med över en halv miljard innevånare…Göran Greideri Dala-Demokraten (s)

Fler artiklar från Debatt