17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nya Dagen svarar:

För det första: Vi tror på att Gud kan göra under. Vi tror att Gud gör under i vår tid. Vi förnekar inte att både Benny Hinn och Reinhard Bonnkes verksamhet för med sig välsignelser, säkert även helanden.Men det skiljer i grundsyn mellan oss och Daniel Magnusson:1) Han utgår ifrån att all ”profan” media är ute efter att vinkla och misskreditera Guds rike. Vi tror inte att det är så. Visst finns det okunniga journalister, många fördomar om kristen tro och även ren illvilja. Som vi poängterade kan vi bara bedöma det filmen visar. Vi vet inte om den är förvanskad och lögnaktig. Daniel Magnusson utgår ifrån att den är det.2) Till skillnad från honom blev vi bekymrade av det vi såg, oberoende av om inslagen var klippta ur sitt sammanhang. Det gäller citaten ur kollekttalen, det gäller Benny Hinns uppträdande på scenen och – inte minst – det gäller svårigheten att dokumentera helanden. I Afrika (Bonnkekampanjen) fanns tydligen inga noteringar för filmteamet att gå efter. I Portlandkampanjen bad teamet att få dokumentation från arrangörerna. Efter tretton veckor fick de fem namn vilka de undersökte.Vi är egentligen inte så förvånade. Vi vet att det är svårt att i efterhand hitta bekräftelser på mirakel och att många påstådda helanden inte håller för en granskning. Det är inte otro att säga så. Gud har inte kallat oss att vara blåögda och godtrogna. Guds verk tål granskning. Både av ett ”profant” filmteam och av Nya Dagen.Håkan AreniusHasse Boström

Fler artiklar från Debatt