19 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

FN behöver allt stöd för att kunna skapa en fredlig lösning

USA och dess allierade har inlett ett krig mot Irak, trots avsaknaden av ett FN-beslut. Att Irak inte avrustat och tillmötesgått FN och världssamfundet och dess krav på tillämpande av mänskliga rättigheter, trots många år av samtal, är oacceptabelt.Historien visar dock att krig aldrig varit en lösning på ett problem. Utifrån våra kristna organisationers identitet och värdegrund är vi övertygade om att rättvisa, kärlek och försoning är den enda hållbara grunden för varaktig fred och frihet. I den uppkomna situationen vill vi aktivt be om fred, frihet och försoning. Samtidigt erbjuder vi bistånd och uppmanar den svenska regeringen att använda kyrkor och biståndsorganisationer som kanaler att hjälpa Iraks folk.Att FN:s säkerhetsråd inte kunnat enas om en fredlig väg att lösa konflikten i Irak anser vi djupt oroande. Vi anser också att Irakkrisen ska föras tillbaka till FN för behandling i säkerhetsråd och generalförsamling.Vi menar att FN och de demokratiska krafterna i Irak måste få allt stöd från både den svenska regeringen och det civila samhället, för att återuppbygga en irakisk stat där mänskliga rättigheter är en grundval. Svenska missionsrådetSvenska kyrkans missionSvensk pingstmissionEvangeliska FosterlandsstiftelsenLutherhjälpen

Fler artiklar från Debatt