25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Fördomar vädrasnSkolverket har studerat valfrihet inom skolområdet. Mycket anses ha blivit bättre. Skolorna profilerar sig, pedagogiken förnyas och föräldrarnas engagemang ökar, tack vare möjligheten att välja skola. Men enligt Skolverkets rapport har medaljen en baksida i form av förstärkt segregation.Enligt verket är det främst högutbildade föräldrar som uppger att de har valt skola. Det är knappast förvånande. Elever med högutbildade föräldrar har alltid haft en fördel. Det nya med valfriheten är att barn till lågutbildade inte är hänvisade enbart till skolan i det egna bostadsområdet. Dörren till andra världar står på glänt.Skolverket refererar bland annat till enkätsvar i försöken att belägga segregering. Men att exempelvis 38 procent av tillfrågade kommunala tjänstemän anser att valfriheten har haft segregerande effekter bevisar inte att det förhåller sig så i verkligheten. Förhoppningsvis kommer framtida utvärderingar att redovisa färre fördomar och fler fakta.Svenska Dagbladet
Fler artiklar från Debatt