15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Svenskarna och Europa

Om tio år har en ny generation tillförts väljarkåren och dessutom en stor grupp arbetskraftsinvandrare.Men det är då det. Till dess kommer det förväntat avvisande svenska svaret i folkomröstningen att utomlands tolkas som just vad det också är, förutom mycket annat, nämligen en skepsis mot de länder som ingår i valutaunionen. Det är ett misstroende riktat mot dessas omdömesförmåga och en desavouering av deras önskan om samarbete.Svenskarna har aldrig velat tillhöra Europa, varken nu eller förr. Därom kommer ingen längre att tveka. I gengäld uttalar sig svenskarna gärna om andra länder, exporterar sina varor och badar i Medelhavet. En föga sympatisk kombination.Åke Daun, professor i etnologi i Dagens Nyheter

S-problem

Partiledarna på Ja-sidan representerar omkring 80 procent av väljarnas röster från senaste valet. Ändå är, för närvarande, en majoritet av väljarna mot EMU. Och än värre, värre för socialdemokratin, är att en majoritet av s-väljarna och en än större majoritet av LO-medlemmarna i sådana här debatter står utan några representanter som de riktigt kan tro på.Göran Greider i Dalademokraten (s)

Gör som Klüft!

Nej-sidan måste göra som Carolina Klüft i längdhopp: det gäller att undvika övertramp och att få till en riktigt magnifik avslutning.Länstidningen i Östersund (c)

Sabotage mot freden

Så länge som inte en oberoende part utifrån verkligen övervakar att det blir en verklig fredsprocess och vapenvila kommer extremister på bägge sidor; Hamas, Islamisk Jihad, judiska bosättare, med flera att kunna fortsätta att sabotera alla försök att skapa en varaktig fred.Erfarenhet från andra konfliktområden visar att det behövs fredsbevarande styrkor under lång tid för att kunna kyla ner konflikter och få slut på våldsaktioner. Den palestinsk-israeliska skiljer sig inte från andra konflikter, möjligen är den mer djupgående och har pågått längre än de flesta andra.Men det räcker inte med en militär lösning, det krävs också en omfattande och massiv humanitär och ekonomisk hjälp till de palestinska områdena. Om palestinierna inte får hjälp att höja levnadsstandarden så kommer nya konflikter ständigt att uppstå i området.Västerbottens Folkblad (s)

Rörigt på nej-sidan

Nej-sidan leder i opinionsmätningarna men dess ekonomiska alternativ är i dag bara en röra av oförenliga uttalanden. Medan somliga vill använda ett nej till euron som en startpunkt för att bryta med EU och föra en helt annan typ av ekonomisk politik än hittills, vill andra föra samma politik som vi skulle fortsätta föra med euro som valuta. Splittringen är alltså betydligt djupare än de meningsskiljaktigheter som finns på ja-sidan.Håkan Holmberg, politisk chefredaktör i Upsala Nya Tidning (liberal)

Fler artiklar från Debatt