07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En mänsklig rättighet att slippa ha tv hemma

Måndagen den 15 november fick vi höra att man i regeringskansliet planerar för ett nytt lagförslag enligt vilket alla hushåll i Sverige tvingas betala en obligatorisk medieavgift (underförstått tv-avgift). Cirka två procent av landets hushåll har ingen tv (undertecknad tillhör dessa). Vi som inte vill hatv kommer att bestraffas. Varför? Därför att cirka tio procent av tv-tittarna försöker smita undan betalningen.En kollektiv bestraffning är alltid orättfärdig! Att inte ha tv hemma betraktar jag som en mänsklig rättighet. Den tilltänkta medieavgiften är ungefär lika absurd som att tvinga hela folket att betala för en prenumeration på en tidning som man inte vill ha.Det betraktas som förnuftigt och klokt att inte använda pengar till det som man upplever vara onödigt. Att inte ha tv innebär en årlig besparing i hushållskassan. Vill regeringen ta denna rättighet (att slippa tv och spara ett par tusenlappar till bättre ändamål) ifrån undertecknad och tiotusentals andra medborgare i detta land?Räcker det inte med att vi som inte har tv ständigt genom Radiotjänstens upprepade påminnelser och hembesök misstänkliggörs för att försöka smita från tv-avgiften? Jag hoppas att de som är bakom tanken besinnar sig. Ett litet räkneexempel utifrån kristen synpunkt. Jag antar att det är minst 100 000 kristna hushåll som betalar en årlig tv-avgift. Detta betyder 190 miljoner kronor årligen. Jo, du läste alldeles rätt: 190 000 000 kronor varje år! 1,9 miljarder kronor på tio år!Det vore fantastiskt om det kristna arbetet fick denna oväntade förstärkning i sin ekonomi!Till detta kommer all den andliga välsignelsen i form av bibelläsning, bön, renare samvete, gemenskap, samtal, evangelisation etcetera om 100 000 kristna hem gjorde sig av med tv:n.
Fler artiklar från Debatt