27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Konsten att kasta ut en politiker i kylan

Mediernas och vissa partiers sekulariseringsextremister och deras vapendragare katolikätarna har slagit till igen och lyckats manövrera bort den språkkunnige och erkänt duktige och ämable italienaren Rocco Buttiglione från det tilltänkta uppdraget som kommissionär.  De högsta buropen riktade mot Buttiglione har kommit dels från DN-journalisten Maria Schottenius, som ser obehagliga Opus Dei-sympatisörer i varenda buske, dels från tidigare Europaparlamentarikern Maj Britt Theorin (s), vars utgjutelser i ett inlägg på Aftonbladets debattsida tangerar gränsen för vad som måste rubriceras som förtal. Theorin, tillika ordförande för EU:s jämställdhetsutskott, skriver bland annat.: ”Dess (Opus Deis) förtrupp Communione Liberazione har Rocco Buttiglione som medlem. Lögnen är ett av deras verktyg”.Detta skriver alltså en av svensk socialdemokratins portalgestalter.Tillåt mig fråga: Vad vet hon om detta? Är det inte bara den forna misstron,  för att använda ett milt uttryck,  gentemot de dolkutrustade jesuiterna som nu överflyttats på en annan orden inom kyrkan?Det finns dessbättre ljusbärare som tagit den påstådde mörkmannen Buttiglione i försvar. Dit hör, inte direkt oväntat, GP-redaktören Gert Gelotte men också skribenter som Marie Söderqvist på Expressen och Mattias Svensson på Metro. Den senare skriver: ”I själva verket är Buttigliones hållning i familjepolitiska frågor både tolerant och upplyst”. All heder också till Ulf Sundkvist, pingstpastor i Karlskrona, för hans debattartikel i denna tidning med rubriken ”Åsiktsförtrycket inom EU till ytan med Buttiglione”.Maria Schottenius får för övrigt mothugg av arbetskamraten och kollegan Hedda Jansson som menar att Schottenius skriverier om katolicismen har varit onyanserade och okunniga. Schottenius lägger Opus Dei och Knutby i samma påse.Sekulariseringsextremisterna ser nog helst att svenska kristna nöjer sig med ett julottebesök vart tionde år och håller klaffen om sin kristna tro.Katolikens försök att leva upp till sakramentslära, katekes och mässplikt är för antipapisterna något fullständigt främmande, för att inte säga farligt och skadligt.
Fler artiklar från Debatt