08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Begreppen kristendomsfobi och islamofobi döljer mer än de förklarar

Fobi beskrivs i Nationalencyklopedien som ”intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t ex ormar eller trånga rum”. Och vidare: ”Fobi bör förbehållas rädslor som får negativa följder för individens livsföring”. Fobi är alltså i viss mening ett sjukdomstillstånd, ett handikapp, enligt den vetenskapliga definitionen.Därför är det betecknande och avslöjande, när värderingar och uppfattningar som avviker från den proklamerade politiska korrektheten förses med beteckningen “fobi”. Detta säger det mesta om den politiska korrekthetens väsen. Kommunistiska diktaturer placerar oliktänkande på mentalsjukhus, den politiska korrekthetens elit sjukförklarar dem som inte delar dess åsikter. Den politiska korrektheten är till sin natur totalitär, ett faktum som inte tycks bekymra dess superdemokratiska, jämlikhetsivrande förespråkare.Den 2 maj 2002 anmälde Christian Braw i Svenska Dagbladet en bok, utgiven på tyska, innehållande essäer av tjeckiska filosofer, bland dem Václav Havel vars bidrag utförligt refererades. Enligt Havel var Sovjet aldrig det stora hotet mot den västliga demokratin, utan i stället ett varningstecken för demokratiernas egna tendenser. Sovjetsamhället var en konvex spegel, som förstorade de tendenser som finns i alla västliga samhällen, styrda enligt ideologiernas abstrakta principer, politisk teknik och social ingenjörskonst. Samhällen där grundläggande värden som handlar om samvete, medvetande om ont och gott, sant och falskt, har förlorat sitt innehåll.I annat sammanhang har Václav Havel framhållit, att vi har rätt till ett liv i Sanning. Det är endast Sanningen som kan ge frihet, är väl vad han vill säga. Om vi inser att sanningen är något som är höjt över intresset och stundens godtycke, får vi inte slappt och tanklöst acceptera fobistämpling av allt och alla som inte passar den ideologiskt konstruerade normen, eller det som vi bara ogillar på aldrig så goda grunder.Därför känns det lite obehagligt när Dagen 23 december kan berätta att ”FN ger status åt kristendomsfobi”.Det kan inte vara rätt att jämställa ogillande av kristendom och islam med antisemitism. Det går inte att komma ifrån att antisemitismen framstår som demonisk på ett särskilt sätt, den intar en särställning.Det verkar inte rimligt och sant att jämställa antireligiösa fördomar som beror på obildning och (ideologisk) hetspropaganda, med ”fobi”. Det är inte sant och rimligt att generaliserande beteckna religiös extremism som ”sjukdom“. I Dagens artikel återges också berättigad kritik mot att använda begreppet fobi på detta sätt. Religionsfriheten är inte betjänt av den politiska korrekthetens förfalskade begrepp. De döljer mer än de förklarar. Låt oss vara på vakt mot det slappa bruket av ord som kristendomsfobi och islamofobi!
Fler artiklar från Debatt