13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Flodvågskatastrofen visar att Svenska kyrkan behövs

Jag är mycket tveksam till Kjell Zingmarks rekommendation i tisdagens Dagen att frikyrkomedlemmar inte ska vara dubbelanslutna, alltså inte tillhöra Svenska kyrkan. Om många lämnar Svenska kyrkan blir den en försvagad kyrka.Tiden nu efter flodvågskatastrofen visar med stor tydlighet att hela svenska folket behöver någonstans att gå med sin sorg och sina djupa känslor för att visa sitt deltagande och för att få hjälp. För den ojämförligt största delen av dessa känns det naturligast att gå till Svenska kyrkan. Av alla reportage och intervjuer framgår det också att man där i regel fått den lättnad och den professionella hjälp man behövt.Guds församling på en ort följer inte våra matrikelgränser. Och den del av Guds församling, som finns i Svenska kyrkan, har oändligt mycket bredare kontaktyta mot svenska folket, jämfört med vilken frikyrka som helst. Därför behöver vi värna om Svenska kyrkan.Vi i de olika frikyrkorna borde kunna klara vår egen ekonomi och samtidigt stödja Svenska kyrkan, inte bara ekonomiskt, utan också med våra förböner.
Fler artiklar från Debatt