05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Lär av Norges satsning på kultur i skolan

Dokusåpor på tv och dataspel upptar alldeles för mycket tid hos dagens barn och ungdomar. Nu är det dags att lyfta fram positiva motbilder genom att ge möjlig-heter till kulturupplevelser i skola och på fritid. I en rotlös tid har kulturen en viktig uppgift att fylla.Vi kan hämta inspiration från Norge när det gäller att satsa på kultur i skolan. ”Den kulturelle skulesekken” är en satsning som blivit mycket framgångsrik. Programmet är riktat till grundskoleelever och syftet är att skolbarn ska få ett professionellt möte med kultur i form av teater, dans, museipedagogik, konst etcetera. Kulturen ska bli en naturlig och viktig del i alla barns vardag.En ny borgerlig regering vill satsa på ett liknande program. Enskilda skolor i hela landet ska kunna öka bidrag till kulturell verksamhet och kulturella projekt. Att varje skola själv ska ansöka om bidrag säkerställer att pengarna inte används till att täcka underskott i kommunerna utan verkligen kommer eleverna till del.Kulturen är en fråga som inte får glömmas bort inför hösten val. Kultur befrämjar hälsa och tillväxt.

Fler artiklar från Debatt