15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jag ser skolchefens kyrkförbud som ett svepskäl

Jag läser med
bestörtning hur en skolchef kan bära sig åt. Jag menar då Margit Jönsson, skolchef i Kärra-Rödbo i Göteborg.Hon har med omedelbar verkan stoppat elevernas besök i Smyrnakyrkan i Göteborg för att se ett kristet julspel som pågått i närmare tjugo år. Hon påstår sig ta hänsyn till om någon elev känner sig ”obekväm” i ett sådant kyrkligt sammanhang. Menar att det skulle kunna vara diskriminering.Jag vill då fråga skolchef Margit Jönsson:Förr var det synd för vissa barn till kristna att gå på dans och ha dansövning i skolan. Det var stötande och ”obekvämt” för dessa barn. De blev därför utanför.Skulle du i dag stoppa dansaktiviteten därför att en elev känner sig ”obekväm”?
Jehovas Vittnen
förbjuder firande av högtider, födelsedagar och liknande. Tänk dig att du skulle fylla jämnt och skolan ville gratulera dig. Men, så visar det sig att det finns barn i skolan till Jehovas Vittnen. Du har fått veta att de känner sig ”obekväma”.Skulle du då stoppa firandet av din födelsedag?Flickor och pojkar från muslimska hem får inte bada tillsammans. I en av klasserna i din skola finns exempelvis en pojke och en flicka från ett sådant hem. Du får veta att barnen skulle känna sig ”obekväma”.Skulle du då stoppa badandet?
Jag tror inte att
agerandet är omsorg om enskilda elevers ”obekvämlighet”, utan ett svepskäl till att stoppa skolelevers kontakt med kristna aktiviteter, just nu julfirandet och dess innehåll, som ett bland skolbarnen populärt julspel.
Fler artiklar från Debatt