15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hängivna kristna invandrare tänder väckelsens eld i Sverige

Valentine från Nigeria
stiger upp varje morgon klockan fyra och ber för Sverige. Han vandrar runt på gatorna i Filipstad och ber och välsignar vårt land. Ibland fastar och ber han i flera dagar tillsammans med sina vänner på flyktingförläggningen.
Maribel från Colombia har gått igenom många svårigheter i livet. När hon avslutat sitt vittnesbörd i kyrkan om hur hon blev fri att vittna om Guds under i livet, bryter en lovprisning och tacksägelse loss. Jag hör minst tio språk talas tillsammans med tungotal och svenska. När jag tittar på skaran av bedjare blir jag djupt gripen. Att dessa människor tillber Gud så hängivet är ett mirakel. Där sitter Etienne som förlorat 17 syskon i folkmordets Rwanda och många andra.
Här i församlingen har de funnit en ny familj och tillhörighet. De vittnar, sjunger och predikar och brinner av iver att evangelisera vårt land. Ibland far vi ut till marknader, evangeliserar på gator och besöker andra församlingar för att ha bönedagar, möten och bibelstudier.
En dag besöker
vi Dala-Järna, en bygd i Västerdalarna som sänt ut många missionärer. Jag citerar orden från Predikaren 11:1 ”Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka”. Just på nationaldagen fick dessa ord en profetisk skärpa när evangeliet predikades för dalfolket på bruten svenska av dessa invandrarvänner. De brinner för väckelse i Sverige.
I bilen hem talade vi om Stanley Sjöbergs förslag om en stor Jesusmanifestation i maj nästa år. De var heltända för detta och vill på alla tänkbara sätt kontakta olika grupper och församlingar. En av afrikanerna berättade om stora samlingar som hålls i kyrkor där man öppnat kyrkan för nysvenskarna. Man har både gemensamma gudstjänster, men också speciella gudstjänster på franska och engelska.
Från olika församlingar
i Bergslagen vill vi komma i bussar, minibussar, skrotfärdiga bilar och fina BMV. Visionen om araber, afrikaner, sydamerikaner, koreaner och svenskar tillsammans på marsch för Jesus har verkligen engagerat oss och vi ställer oss helhjärtat bakom Stanley Sjöbergs initiativ.
Vi avvaktar med spänning reaktioner från andra kyrkor och samfundsledningar. Ofta finns en ny pionjäranda i församlingar som befruktats av invandrare som gått genom luttringens eld tillsammans med Jesus genom nöd och svårigheter. Människor som offrat allt och som nu kvalificerats för uppdraget att hålla upp Jesus och Guds ord för ett avkristnat och avståndstagande svenskt folk. Ett folk som desperat ropar till Gud om förändring från tomhet, materialism och hopplöshet till ett meningsfullt liv fyllt av framtidstro och gudsnärvaro.
Fler artiklar från Debatt