13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sprutbyte attack mot narkotikapolitik

Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom det till synes humanitära förslaget om sprutbyte för missbrukare. Men i själva verket agerar man som murbräcka mot den svenska narkotikapolitiken.

Det pågår en
häftig kampanj för att införa sprutbyten i Stockholm. Ibräschen går några ideologiskt medvetna organisationer som Svenska Brukarföreningen och Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) - den senare bildades på 1960-talet bland annat i syfte att förse narkotikamissbrukarna med legal narkotika. I släptåget har man fått socialt välvilliga men ideologiskt obevandrade organisationer som exempelvis Convictus. Två politiska partier har hakat på denna kampanj: vänsterpartiet och socialdemokraterna har lagt motioner i samma syfte i Stockholms läns landsting.
Men det finns en dold agenda bakom detta till synes humanitära förslag. Det handlar primärt om att göra det lättare för narkotikamissbrukarna att ta den narkotika de önskar. Ett första steg är att införa ett sprutbytesprogram så att missbrukarna kan förses med gratis verktyg till sitt fortsatta missbruk. Den officiella motiveringen är att de ska slippa bli smittade av hiv genom att de får gratis sprutor av sjukvården, det vill säga landstinget. Budskapet har en vacker förklädnad av barmärtighet och oskuld.
Det är bara det
att detta inte fungerar i verkligheten. I den kanadensiska storstaden Vancouver införde man ett sprutbytesprogram för att förhindra en hiv-epidemi bland sprutmissbrukarna.
I sex år höll man på med att dela ut sprutor till narkomanerna och myndigheterna invaggades i tron att man hade lyckats hålla hiv-smittan borta. Men det var innan hiv-epidemin hade kommit till denna riskgrupp i Vancouver. Hiv-epidemin kom också till sprutmissbrukarna i Vancouver trots att man redan hade ett pågående sprututdelningsprogram som skulle skydda mot smittspridningen.
Detta vet de som driver den just nu pågående sprutbyteskampanjen i Stockholms län. Men de berättar ingenting om misslyckandet med sprutbytesprogrammet i Vancouver. Det finns fler städer som har misslyckats med att stoppa hiv-smittan med hjälp av sprutbytesprogram, till exempel Montreal.
Sprutbyteskampanjen är i själva verket murbräckan mot den svenska narkotikapolitik, som FN-organet Office on Drugs and Crime (med säte i Wien) gav ut en rapport om så sent som i september förra året med titeln: ”Swedens’s Successful Drug Policy: A Review of the Evidence.”
Att det är
denna framgångsrika narkotikapolitik som Brukarföreningen och RFHL vill slå sönder råder det ingen tvekan om. Men att också vänsterpartiet har denna dolda agenda har med önskvärd tydlighet kommit fram i mediernas rapportering den senaste tiden.
Vänsterpartiets riksdagsgrupp vill ändra den lag från 1988 som gör missbruk av narkotika olagligt. Vänsterpartiet vill att det inte längre ska vara olagligt att konsumera narkotika. Olagligt ska det endast vara att inneha och att sälja dessa varor. Därmed fredas missbrukarna och den verksamhet de håller på med. Rent och avskalat är budskapet: Låt missbrukarna knarka i fred, stör dem inte!
Det är inte alldeles
säkert att socialdemokraterna hade för avsikt att skriva under på denna dolda agenda, när de lade sin motion i Stockholms läns landstingsfullmäktige för någon månad sedan. De kanske inte ens var medvetna om detta vidare ideologiska syfte.
Men för att inte spela med i detta fula spel som Brukarföreningen, RFHL och vänsterpartiet uppenbarligen driver finns det bara ett sätt för socialdemokraterna att ta sig ur denna ideologiska knipa: De måste dra tillbaka sin motion om sprutbyte i Stockholms läns landsting!
Gör de inte det kommer de att medverka i den värsta attacken sedan 1960-talet mot den framgångsrika svenska narkotikapolitiken, en politik som FN-organet i Wien har prisat som den mest framgångsrika i Europa och kanske i hela världen. Inget annat land i Europa har lyckats bromsa narkotikaepidemin så framgångsrikt som Sverige.
Det betyder inte
att alla problem är lösta, enbart att vi har möjligheten och chansen att gå vidare på den väg som socialdemokraterna en gång i tiden under statsminister Ingvar Carlsson sa sig vilja: ”Att göra rent hus med narkotikan.”
Vågar socialdemokraterna ta avstånd från vänsterpartiets attack mot narkotikapolitiken eller ska de jamsa med utan att förstå vad de håller på med?

Fler artiklar från Debatt