09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ingen ska tvingas betala för andras porr

Radiokanalen P1
gör ett desperat försök att få fler lyssnare genom att sända erotiska pjäser, pjäser som finansieras med licenspengar. Den som av etiska eller estetiska skäl motsätter sig porr tvingas ändå finansiera den via tv-licensen.
Public Service motiveras ofta med att den tillgodoser behoven hos mindre lyssnar- och tittargrupper. Frågan är vilken typ av erotiska pjäser som krävs för att fylla det kriteriet. Såvida det inte rör sig om tämligen aparta sådana torde just erotik och sex kunna anses som såväl tämligen populärt som populariserat. Den intresserade finner gott om alternativ redan idag.
Erotik är dock
inte det enda som snarare bör bekostas av lyssnaren än av det offentliga. Detsamma gäller såväl program om knyppling och trädgårdsskötsel som nyhetsprogram. Sveriges Radio bör finansieras på samma villkor som andra medier. Först då kan individen fritt välja vad hon vill betala för att lyssna på, oavsett om det är porr eller barockmusik.
Fler artiklar från Debatt