15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vari ligger klarsyntheten att visa upp döda foster?

Olof Djurfeldt tar
till storsläggan i sin ledarkrönika när han rentav hånar min intelligens, då jag i en debattartikel i SvD sagt att fundamentalisterna i abortfrågan inom kristdemokraterna bör lyftas ur partiet. Han menar vidare att ”man bara bevisat sin egen fundamentalism” om man inte bryr sig om att lyssna till abortmotståndarnas argument. Med andra ord - också Djurfeldts egna ståndpunkt.
Niels Arböl skriver i boken ”Kristdemokratin - en världsrörelse” att ”idén om ett kristdemokratiskt samhälle (är) i största möjliga utsträckning präglat av de kristet etiska värderingarna, såsom de erkännes och formuleras av kristdemokratin”. De värderingarna har partiet inte lämnat. Det är detta som uppenbarligen är problemet för Djurfeldt med flera: Man förstår inte skillnaden mellan religiösa och kristdemokratiska partier.
Djurfeldt hänvisar till ”pionjärerna” och åsikterna de hade då. Många ”pionjärer” har glatts över utvecklingen av partiet. Att anpassa kristdemokratin till en mera realistisk hållning som i abortfrågan handlar inte om politisk populism; den åsikten är en skymf mot speciellt vår förre partiledare Alf Svensson som verkligen kämpat för människovärdet. Om någon tror att partiet skulle ge avkall på den kristna etiken för att man inte tror på förbud och fördömanden, då må man göra det.
Det som skett
är inte en valtaktisk reträtt, utan en ideologisk fördjupning. Men det är angeläget att det får genomslag i hur vi väljer våra företrädare i olika sammanhang, just för att vi inte ska förmedla en skev bild av partiets politik.
Jag har varit aktiv kristdemokrat sedan tidiga tonåren och mer än en gång fått frågor varför partiet är emot det ena och det andra. Sedan har diskussionen endast handlat om det. Så blev det för rikstinget i år också, därför att vissa grupper inom och utanför partiet ville ha det så. Vilket speglades tydligt i mediernas rapportering.
Allra värst
var den debattör som uppe i talarstolen utan omdöme, berättade om hur hon som tidigare verksam gynekolog tagit hem ett foster i kloroform och visat för sina barn. För att inte tala om demonstranterna utanför rikstingslokalen. Detta visades i SVT24 och alla nyhetssändningar. Om det är någon som tror att detta attraherar nya väljare och inte skrämmer somliga medlemmar, då lever man inte i verkligheten.
När jag nu kritiserar det beteendet och i brist på bättre benämning kallar dem fundamentalister, menar verkligen Djurfeldt att den sortens ageranden är acceptabla?
Fler artiklar från Debatt