09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tacka den helige Ande för goda böcker

Jag har haft
tillfälle att läsa alla Harry Potter-böckerna tillsammans med min man och mellandotter denna sommar. Dottern har följt unge Potter sedan hon var nio och nu, fyra år senare, är hon en riktigt insatt (om och om igen)läsare. Vi föräldrar har med nöje tagit oss in i detta fantastiska författarskap.
Jag är också tacksam för alla samtal om tro och liv som vi fört med vår dotter och hennes två äldre syskon (småbröderna har ännu detta äventyr framför sig) genom att vi nu delar denna storslagna läsupplevelse.
Innan jag läste Joel Halldorfs artikel visste jag inte med säkerhet att J K Rowling var kristen, men det märks i stort sett på varje sida i böckerna så jag förutsatte att det var så.
För den skull
anser jag inte att böcker måste vara skrivna av bekännande kristna för att ha ett budskap från Gud. Gud styr konungars hjärtan som vatten bäckar och han använder vem han vill.
Jag har en känsla av att de som fördömer Harry Potter och ”påhittade” berättelser själva inte läst böckerna eller har lässvårigheter som gör att all skönlitteratur för dem blir svårtillgänglig och missförstådd.
Men vi behöver inte förstå all konst för att den ska kunna vara till välsignelse för andra människor. Kristenheten behöver mer och bättre konst, inte mindre och sämre.
Jag är mycket tacksam
över att den heliga Ande inspirerar till goda böcker. Jag håller fullständigt med Halldorf om att Potter-böckerna väl kan mäta sig med CS Lewis och Tolkien, i vilkas tradition Rowling så tydligt skriver.
Välsigna Potter-böckerna och be för alla läsare att de ska göra som barnen i Lewis Narnia-serie; känna igen Jesus i sin egen verklighet för att de redan mött honom i sagans värld.
En fråga till Lucas Berggren: Vilken skada gör det att lära sig kristna dygder bara för att de inte lärs ut i söndagsskolan?
Fler artiklar från Debatt