20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utan utvärderingkvarstår kraven


Frikyrkosamordnaren i Sveriges Kristna Råd, Marianne Andréas, angriper i ett debattinlägg i Dagen den 19 februari vänsterpartiets motion som bland annat innehåller förslag om att anslaget till trossamfunden på 50 miljoner ska reduceras med 10 miljoner kronor.
Låt mig först informera om att detta krav inte är nytt. Det är ett krav som vänsterpartiet drivit långt före den tid som undertecknad blev ordförande i riksdagens kulturutskott. Vänsterpartiet har alltså fört fram detta krav i flera år i samband med att vi begärt en redovisning av hur samfunden lever upp till de villkor staten ställer vid bidragsgivningen, villkor som handlar om att samfunden måste följa Lagen om trossamfund. Vi har vid flera tillfällen utlovats en sådan redovisning från den dåvarande regeringens sida.
Så länge vi inte får någon utvärdering är det självklart för oss att fortsätta driva kravet. Jag anser att det är positivt att det äntligen blir en debatt om dessa viktiga frågor och hoppas det blir en debatt som kan räta ut de frågetecken som föranlett vår motion. Avslutningsvis tackar jag naturligtvis ja till inbjudan till Ekumeniska centret.
Siv Holma, (v)
Fler artiklar från Debatt