17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tiden har kommit för kristet samarbete


När jag någon gång på 1970-talet inbjöds att predika i Nyhemsveckans avslutningshelg, protesterade många kolleger. Några hotade med att i protest åka hem. Jag uppmanades att frivilligt avstå, för enhetens skull. Orsaken var att jag hade kontakt med den norske predikanten Aril Edvardsen.

Rädslan vid den tiden var att den norske evangelisten skulle börja samla in pengar för sin mission även i Sverige. Därför talade vi med varandra och Aril Edvardsen gav ett löfte att inte driva insamlingskampanjer i Sverige.

Nu finns det en oro för att Ulf Ekman kan utnyttja möjligheten att predika i Nyhemsveckan och därmed påverka folk att överge pingströrelsen och ansluta sig till trosrörelsens församlingar.


Jag rekommenderar alla som är tveksamma att lyssna till Ulf Ekmans predikan i Citykyrkan lördagen den 3 maj. Dessutom finns en gemenskap mellan några kristna ledare, där även pastor Sten-Gunnar Hedin ingår, som ger trovärdighet och bekräftande respekt för den enhet med ömsesidig ödmjukhet som vi alla tror på och vill medverka till.

Vi måste vara medvetna om att i ett internationellt perspektiv finns ett stort förtroende för Ulf Ekman som dessutom betraktas som en av vår tids främsta förkunnare och därför anlitas som talare i konferenser tillsammans med den internationella pingströrelsens främsta ledare.


Jag har en dröm, en vision om att stödja Ulf Ekman som nationell evangelist i stora massmöten på öppna torg och i publikfyllda arenor. Tiden har kommit för samarbete mellan alla Jesustroende och dessutom karismatiska kristna i vårt land.

Fler artiklar från Debatt