13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Diakonerna behövs, men varför anställs de inte av församlingarna?


Behoven finns , men var är tjänsterna? Den frågan ställer blivande diakoner i ett upprop till Svenska Missionskyrkans styrelse. Av 280 ordinerade diakoner är det endast 25 som har tjänst inom samfundet, konstaterar man i uppropet.

Det verkar vara liknande tendenser i andra kyrkor och samfund. Det är svårt att få anställning som diakon. Sker det besparingar och andra förändringar drabbar detta oftast den diakonala verksamheten. Vid en diakonikonferens med hundratal deltagare från främst pingstförsamlingar kunde vi konstatera att högst tio av dessa hade någon form av anställning. Alltmera litar man på frivilligkrafter och finns inte dessa krafter händer ingenting. Frivilligarbetet kräver i sin tur både långsiktig planering och en organisationsform som fungerar för att vara effektiv.


Samtidigt växer behoven . Flera rapporter visar att barn far illa, att personer med flyktingbakgrund har svårt att komma in i församlingsgemenskapen, att psykiskt sjuka upplever utanförskap och att äldre lämnas ensamma.

Under september månad genomförs Diakonins månad. Samordnare är Sveriges Kristna Råd.

Kyrkor och församlingar kan erbjudas ett mycket digert arbetsmaterial. Diakonins månad kan bilda upptakten till en nysatsning. Det diakonala engagemanget är ytterst en fråga om trovärdighet. Några framtidsperspektiv: Regeringen har tillsammans med idéburna organisationer formulerat en överenskommelse. Detta öppnar helt nya vägar för olika former av engagemang.


Överenskommelsen är på flera sätt unik. Möjligheter kommer att finnas att på ett lokalt plan samarbeta med kommuner och visa på de värden som kristet engagemang kan innebära. Ett annat område är etik och värderingar. Den utredning som nyligen presenterat förslag till en värdegrund är mycket intressant. I samband med remissarbetet bör kyrkor och församlingar engagera sig i dessa frågor eftersom de ligger mycket nära kristna värderingar.

Vår kallelse är att vara både ljus och salt! Diakoni betyder tjänst och sker genom omsorg om enskilda individer samtidigt som diakoni kan ha en profetisk dimension för att förändra samhället för att tydliggöra allas lika värde. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktiskt handling.

Fler artiklar från Debatt