12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fanns att läsa bara i Dagen

JVill bara spontant ge er beröm. Tänker på referatet på sista sidan från Ingemar Johanssons begravning. Det var intressant och givande att ni har fått tillgång till kyrkoherdens griftetal. Det har jag inte kunnat läsa hos/i någon annan tidning.

Vill passa på att också berömma er för många andra artiklar i tidigare utgåvor där ni behandlar och deltar i debatten om bland annat äktenskapslagstiftningen.

Det var det hele ..."Prenumerant i Växjö"

Fler artiklar från Debatt