14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Klok åsikt om åsikter

Opinionsmätningar tränger undan sakdebatten. Det säger en professor i matematisk statistik vid Chalmers, Peter Jagers. Men man behöver inte vara professor för att inse att korta telefonsvar på frågor som beställts av någon intressegrupp, ryckts ur sitt sammanhang och hårdtolkats av någon löpsedelsmakare inte självklart ger något särskilt relevant bidrag till den demokratiska processen.

Håkan Arenius

Håkan Arenius var under många år fast medarbetare på Dagen och magasinet Petrus. Han medverkar fortfarande återkommande på Dagens kultur- och livsstilssidor, bland annat som bokrecensent.

Fler artiklar från Debatt