18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna bör ställa frågor inför EU-valet

En grundläggande del av kristen socialetik handlar om skyddet och värnandet om människor som är utsatta och svaga på olika sätt, och som inte kan göra sin röst hörd.


Jag tycker att det är viktigt att vi kristna engagerar oss i valet till Europaparlamentet och röstar aktivt och medvetet. Valet handlar också om personkryssning i mycket större utsträckning än ett vanligt riksdagsval.

I Bryssel ingår den svenske parlamentarikern i ett stort nätverk och många sorts allianser kan byggas bland de drygt 700 parlamentsledamöterna. En inflytelserik parlamentariker kan som enskild utöva ett större inflytande än i den svenska riksdagen där allt styrs av partisystemen och regeringen.

Det handlar om att rösta på en kandidat som vill driva frågor i Bryssel som jag som enskild kristen tycker är viktiga. Det är av betydelse att man som väljare också har en uppfattning om betydelsen av europeiskt samarbete och var gränserna bör gå för detta. För mycket makt till Bryssel bör man protestera emot. Samtidigt bör man uppskatta värdet av att EU:s medlemmar samverkar för att utveckla våra ekonomier och konkurrenskraft, skapar en gemensam arbetsmarknad och fri handel, och i viss utsträckning agerar med en gemensam röst på den globala arenan. En populistisk och okunnig EU-kritik som bara bygger på fördomar tycker jag inte att vi kristna ska ägna oss åt.


Det är viktigt att kryssa ett parti och en kandidat som inte ytterligare vill skärpa EU:s och Bryssels maktställning i Europa. Det finns också frågor som är av särskild betydelse för oss kristna och där man allvarligt bör fundera över att kryssa en kandidat som särskilt vill driva dessa frågor. En sådan fråga är religionsfriheten. I den frågan kan Europaparlamentet utöva en stark opinionsbildning och påverkan. Evangeliska kyrkor klassas i många EU-länder som sekter. Flera länder som knackar på dörren till EU, har inskränkt religionsfrihet, jag tänker framförallt på Turkiet och Serbien. I Grekland är det i princip förbjudet att ägna sig åt evangelisation. Och även i ett land som England märks en tendens till mer begränsat manöverutrymme för kristna kyrkor.

En fråga där den kristna kyrkan har haft en konsekvent hållning i årtusenden handlar om skyddet för det ofödda livet. När människovärdet degraderas handlar det ofta om livets början och slutskede. På Europanivån är det framförallt Katolska kyrkan som för fram en kritisk hållning till det abortliberala systemet som präglar västvärlden. Det är ingen fråga som formellt avgörs av Europaparlamentet, men debatten dyker upp där med jämna mellanrum. Det kan till exempel handla om att misskreditera personer med en katolsk och därmed abortkritisk livssyn, det kan handla om att pressa strikt katolska EU-länder som Polen och Malta, att anpassa sig efter det abortliberala synsättet. Jag tycker att det är viktigt att som kristen kryssa en kandidat som står upp för försvaret för det ofödda livet.


En grundläggande del av kristen socialetik handlar om skyddet och värnandet om människor som är utsatta och svaga på olika sätt, och som inte kan göra sin röst hörd. Jag tycker att man ska kryssa en kandidat som aktivt vill driva flera frågor som handlar om den sociala agendan. Det kan till exempel. handla om en human flyktingpolitik på EU-nivån, bekämpa trafficking och människohandel, och aktivt bekämpa alkohol- och drogmissbrukets skadeverkningar, inklusive arbeta emot den alltför liberala alkoholhandeln inom EU.


Det är positivt att ett antal före detta kommunistländer har sökt sig till EU-gemenskapen, och därmed stärkt demokratin inför framtiden. Nackdelen är dock att EU har blivit en stor koloss med många medlemmar och mycket varierande intressen. Det är nödvändigt att anpassa beslutsstrukturer och arbetsordning efter denna nya situation. Det är angeläget att stödja en kandidat som även kan ge bidrag i den diskussionen, att vitalisera EU.

Jag tycker också att den kristna agendan innefattar en kritisk analys av västvärldens kapitalism och materialism. Jag vill helst kryssa en kandidat som är medveten om detta, och kan föra fram det i debatten på Europanivån.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar