04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Antihomolagar i Uganda en skam för hela kristenheten


Nu måste vi kristna ryta ifrån mot Uganda, vars ledning raskt gör sig av med det förtroendekapital den förvärvade under 1990-talet. När vi i Sverige nu inte längre, vare sig i stat eller kyrka, har ens ett särskilt ord för förbundet mellan man och kvinna, går Uganda så långt åt motsatt håll att landet enligt ett lagförslag tänker döma homosexuella till fängelse eller rent av - som enda kristna land i världen - till döden!

Detta lagförslag får bara inte bli antaget. Att Gunilla Carlsson (M) hotar med indraget bistånd biter förmodligen inte så hårt som om kyrkor och samfund - särskilt de som inte infört könsneutrala äktenskap - säger ifrån både inom och utanför Uganda.

Och detta är verkligen en kristen plikt att så göra, inte minst för oss som betecknar oss som moderat heteronormativa. De aktuella fängelse- och dödsstraffen skulle både slå fasansfullt hårt mot Ugandas homosexuella och bli en skam för hela kristenheten.

Men protesterna måste komma nu innan lagen går igenom. Snart kan det vara för sent.

Fler artiklar från Debatt