04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gud har ordning för kvinnor och män


Vi var beredda på starka reaktioner på vår artikel om kvinnans roll i kyrkan, och vi är mycket angelägna om ett gott och konstruktivt samtal i frågan. Men Carina Jarlsbondes svar den 18 november inbjuder tyvärr inte till fortsatt seriös debatt. En rad obehagliga insinuationer och ogrundade anklagelser utgör ingen god grund för dialog.


Vi tar kraftfullt avstånd från varje form av rasism, antisemitism eller sexism - alla ogudaktiga ismer som förtrycker och förnedrar den mänsklighet som Gud skapat i sin avbild och Kristus lidit försoningsdöden för. Emellertid tror vi att det finns en särskild Guds ordning för förhållandet mellan kvinna och man i hem och församling. Det är en uppfattning som vi delar med majoriteten av alla kristna i alla tider.


Vi vädjar om en bibelgrundad debatt där den som inte delar vår uppfattning, utifrån Skriften redogör för på vilka punkter vi har fel, och varför.

Fler artiklar från Debatt