17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ta pingstförsamlingen i Bjärnum som ett föredöme i dopfrågan


Jag måste verkligen beundra pingstförsamlingen i Bjärnum som kan kombinera radikalitet gällande troendedopet och samtidigt öppenhet gentemot alla troende. Denna församling har enligt insändaren den 10 februari, endast personlig bekännelse som krav för medlemskap.

Tänk om alla endast-troendedöparförsamlingar kunde lära sig att det går att förena, vilket gynnsammare andligt och teologiskt klimat det skulle bli.

Varför hakar man upp allt kring dopfrågan även om denna fråga inte är oväsentlig?

Sedan förstår jag inte varför just pingstförsamlingar och andra mer karismatiska församlingar är så fixerade kring att troendedop måste vara medlemsgrundande, då man samtidigt förstår att fylld av Guds Ande kan man bli oavsett dop och att det finns andeuppfyllda barndöpta och troendedöpta som i princip endast är frälsta.


Jag längtar verkligen till den dag då alla församlingar kan välkomna alla på Kristus troende oavsett dop. Så ta Bjärnumförsamlingen som föredöme.

Fler artiklar från Debatt