19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesus Kristus älskar Svenska kyrkan


I sin insändare den 3 juni beskriver Inger Thörnqvist Svenska kyrkan som avfallen och politiskt styrd. Många av oss som lever och verkar i denna kyrka kan utan tvekan stämma in i mycket av det hon räknar upp, omständigheter som är en del av våra livsvillkor.
Svenska kyrkan har många problem och brister och har förlorat mycket av sin frimodighet och sitt rika arvs betoning på syndens bistra verklighet och vårt totala beroende av Guds kärleksfulla nåd. Med sorg tvingas vi inse att kyrkan nuförtiden inte sällan öser ur direkt usla källor och ibland förleder dem som sätter sin tillit till henne. Sist men inte minst finns den absurda ordningen att sekulära politiska partier styr över ett kristet samfunds tro och lära.

Thörnqvist har sin slutsats klar: Alla måste gå ur. Här tror jag däremot att hon förhastar sig. För inte är det väl vår sak att ha synpunkter på hur och var Gud vill utföra sitt goda verk? Inte är det väl vår sak att tala om för honom vilka han ska välja att kalla och till vilken kyrka?
Faktum är att Gud varje dag använder sin bristfälliga kyrka för att utföra ett stort och mäktigt verk till frälsning för många. Runt om i landet finns en rad levande församlingar där människor får ta del av ett tydligt och helt igenom Kristuscentrerat evangelium. Grannar och vänner får lära känna Jesus, människor får förvandlade liv och får uppleva verklig befrielse i mötet med honom.

Jag har själv förmånen att få vara del i ett sådant sammanhang och min församling, liksom många andra, har välsignats med ett prästerskap som passionerat arbetar för att Jesus ska bli trodd och älskad av människorna som bor där. Jag känner en stor glädje och tacksamhet över nåden att få vara kallad till Svenska kyrkan, speciellt i dessa svåra tider. Genom årtusenden har Kristi kyrka gång på gång varit nere på knä och även genomgått kriser värre än den Svenska kyrkan nu befinner sig i. Hade Gud gett upp och resignerat i mötet med brist och synd i sin kyrka hade vi inte haft någon kristen kyrka kvar i dag. Gång på gång har han rest upp och helat det som är sargat.

I stället för att uppgivet förklara allt för lönlöst kan vi tillsammans kämpa än frimodigare för vår kyrkas väl. Ett sätt är att rösta i valen, det finns goda icke partipolitiska alternativ. Ett minst lika viktigt sätt är att be.
Gud har storartade tankar och planer för Svenska kyrkan, det är jag övertygad om. Men han är beroende av goda och trogna arbetare som är beredda att tjäna honom även när det stormar och tar emot. Låt oss uppmuntra varandra till att vara det.
Fler artiklar från Debatt